„Czas to Twoje Najważniejsze Aktywa.
Nie pieniądze.”

~R. Kiyosaki

Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie:

 

Prowadzenia ksiąg rachunkowych – oferta obejmuje m. innymi:
 1. Opracowanie zasad Polityki rachunkowości,
 2. Sporządzenie zakładowego planu kont dostosowanego do specyfiki działalności,
 3. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 4. Ustalenie wyniku finansowego firmy,
 5. Sporządzenie sprawozdania finansowego,
 6. Prowadzenie niezbędnych ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

 

Dla osób, które prowadzą Księgę przychodów i rozchodów oferta obejmuje m. innymi:
 1. Księgowanie zdarzeń gospodarczych do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

 

Dla osób, które prowadzą Ewidencje przychodów dla ryczałtu oferta obejmuje m. in.:
 1. Księgowanie przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

 

Wielu z Państwa prowadząc działalność gospodarczą niezależnie od jej formy, zatrudnia pracowników. To ich praca miedzy innymi wpływa na rozwój Państwa firmy, dlatego proponujemy obsługę kadrowo-płacową, która obejmować będzie m. innymi:
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. Sporządzanie list płac,
 3. Sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 4. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,
 5. Rozliczenie roczne (PIT-4R, PIT-11, PIT-40).

 

Wszystkie przedstawione wyżej propozycje oferty naszego biura to tylko namiastka wielu, wielu zagadnień, które na co dzień wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej. Postaramy się im sprostać.

Na Państwa życzenie osobiście odbieramy dokumenty, proponujemy elastyczne godziny pracy.

 

CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO